De Bijbel geeft een duidelijke definitie wat geloof is, namelijk: Door ons geloof weten we zeker dat Gods hemelse wereld bestaat. Ook al kunnen we die nog niet zien. (Hebreeën 11 vers 1). Als je gelooft, weet je zeker dat Gods hemelse wereld bestaat. Dat is moeilijk uit te leggen aan mensen die niet geloven. Je ziet iets niet, wat andere mensen wel geloven. Je kunt het vergelijken met een land in waar je nog nooit bent geweest. Je hebt een beeld gevormd van het land op basis van verhalen van anderen en wat je erover hebt gelezen.

Zo is het ook met God. Er is één mens op aarde geweest die van God kwam, namelijk Jezus, de Zoon van God. Hij vertelde alles wat hij van God gehoord en geleerd heeft (Johannes 8 vers 26, 28 en 38) en dat is opgeschreven in de Bijbel. De mensen die Jezus hoorden praten en zagen wat Jezus deed, beseften dat Hij van God kwam (Lukas 1 vers 1 t/m 5) en geloofden door Jezus niet alleen in God, maar gingen ook begrijpen wie God is en dat God van iedereen houdt. Door het lezen in de Bijbel en te luisteren naar wat andere mensen vertellen over God, kun je geloven dat God bestaat. En dan kun je ook gaan ontdekken wie God is en wat Hij voor jou wil doen.

Er is alleen één verschil met dat land: je kunt naar dat land toegaan om het met je eigen ogen te zien. Dan is het niet meer geloven, maar zeker weten. God kun je niet zien, daar kun je alleen op vertrouwen door te kijken naar Jezus en de Bijbel. Jezus zegt in Johannes 6 vers 29: God vraagt maar één ding, namelijk dat jullie in Mij geloven. Want God heeft mij gestuurd. Je kunt door het geloof ervaren en zeker weten dat God bestaat, dat kan bijvoorbeeld door te bidden (praten met God). Dan ga je er wel van uit dat Hij bestaat. De Bijbel zegt het in Hebreeën 11 vers 6 zo: Want om bij God te kunnen komen, moet je geloven dat God bestaat. En dat Hij je zal belonen als je Hem echt zoekt.

Wel of niet geloven in God en de Bijbel is dus een persoonlijke keus, maar heeft grote gevolgen voor je toekomst. In dit leven mag je door het geloof gaan ervaren dat God van je houdt en een liefdevolle Vader voor je wil zijn. Het geeft ook rust en vertrouwen voor de toekomst, want je geloof heeft ook grote gevolgen voor je leven na dit leven op aarde. God wil je, als je sterft, graag bij Hem in de hemel hebben, maar dat kan alleen als je nu de keuze maakt voor God en gelooft wat Jezus voor je heeft gedaan. Wat dat is kan je lezen in de Bijbel, vooral in de boeken Mattheus, Markus, Lukas en Johannes.

Om meer te weten te komen over het geloof en Gods liefde, kun je het beste de Bijbel gaan lezen. Deze kun je gratis aanvragen via onze website.
Alles draait om een persoon: Jezus Christus. Hij is rond het jaar nul geboren in Bethlehem, Israël. Deze geboorte was het begin van Jezus als men, daarvoor heeft Hij altijd al bestaan als God.

Waarom werd God mens?
Er was een breuk in de relatie tussen God en mensen ontstaan, omdat wij mensen geen God boven ons duldden. We wilden zelf god zijn. De gevolgen van deze keuze waren enorm: de dood deed zijn intrede op aarde. Overal zie je hem terug: in de natuur, in de contacten tussen mensen en tenslotte aan het eind van elk mensenleven. Het perfecte leven, zonder dood, zoals God het had bedoeld, bestond niet meer.

Had God dit kunnen voorkomen?
Als God dit niet had toegestaan, had Hij mensen zonder een vrije wil moeten maken. Maar met zulke computer-mensen kun je geen echte relatie hebben. Die moet van twee kanten komen.

Gods oplossing
God zocht naar manieren om de mens nog een keer een kans op leven te geven. Er was maar één mogelijkheid. Iemand moest de straf van de mensen overnemen en de gevolgen van de keuze tegen God dragen. Die iemand werd Gods eigen Zoon. Hij nam vrijwillig de plaats van ons mensen in. Het kostte Hem alles, Zijn rijkdom en zelfs Zijn leven. Toch had Hij het voor ons over. Hij stierf. Maar na drie dagen werd Hij weer levend om nooit meer te hoeven sterven. Sindsdien geldt dat wie in Hem gelooft en aanvaardt wat Hij heeft gedaan, ook het echte, eeuwige leven met Hem krijgt.

Zijn er andere manieren om bij God te komen?
Het antwoord ligt voor de hand. Wie zou z'n eigen kind opofferen? Geen mens. God ging wel zover, om anderen te redden. Zou Hij dat gedaan hebben als er nog tien andere manieren geweest waren om het leven met Hem terug te krijgen? Dan zou Hij toch gezegd hebben: 'Probeer dit of dat en als het lukt is alles goed.' Dit geschenk van God, zijn eigen Zoon, is enorm groot. En toch had Hij Hem voor u en mij over.

Nu is het niet moeilijk meer om bij God te komen. Hij is niet ver van u vandaan. U kunt tegen Hem praten en Hij zal u horen. Wanneer u dat moeilijk vindt, zou u het volgende kunnen zeggen:

'Here God, dank U wel dat U uw Zoon Jezus naar de aarde hebt gezonden. Ik heb tegen U gezondigd, maar ik geloof dat Hij de straf kreeg in mijn plaats. Dank U voor dat wonder. Wilt U in mijn leven komen en mij helpen om te geloven. Amen.'

Om meer te weten te komen over het geloof en waar het om gaat, kun je het beste de Bijbel gaan lezen. Deze kun je gratis aanvragen via onze website.
Gods liefde voor de mensen is zo groot, dat Hij zijn enige Zoon gegeven heeft. Iedereen die in Hem gelooft, zal niet sterven, maar voor altijd leven. Dit is de kern van het geloof en staat in de Bijbel in het Bijbelboek Johannes (hoofdstuk 3 vers 16). Deze zin is niet de definitie van het geloof, maar geeft wel goed aan waar het geloof op gebaseerd is.

Iedereen die in Hem gelooft, zal niet sterven, maar voor altijd leven
In de Bijbel staat dat wij mensen verkeerd zijn en dat we na ons sterven niet bij God mogen komen in de hemel. Dit komt omdat wij mensen steeds verkeerde dingen doen. God is rechtvaardig en kan niet zomaar al verkeerde dingen negeren. Dat zou namelijk betekenen dat Hij niet rechtvaardig is (het is niet eerlijk dat ik verkeerde dingen doe en niet voor de gevolgen hoef op te draaien).

God is liefde
Volgens de Bijbel stopt het daar gelukkig niet! God is namelijk naast rechtvaardig ook liefdevol. God wil niet dat mensen verloren gaan. Hij kan als rechtvaardig God niet alle zonden negeren, maar Hij wil als liefdevol God wel met iedereen voor altijd in de hemel zijn.

Het plan van God
God heeft als oplossing hiervoor gekozen om Zijn Zoon, Jezus Christus, naar deze wereld te sturen. Jezus Christus is zonder zonden, Hij heeft nooit iets verkeerd gedaan. Maar Hij heeft wel al onze zonden op zich genomen door Zich te laten kruisigen. Daarom is het kruis ook symbool van het geloof, het is het teken van Gods liefde voor ons.

Voor iedereen geldt dat we het offer van Jezus Christus mogen aannemen, dat we mogen geloven dat Hij al onze zonden heeft gedragen. Je kunt niet zelf een plek verdienen bij God door goede werken en we kunnen er zelf ook niets aan veranderen. Maar je kunt wel aannemen dat Jezus de gevolgen van de zonden heeft gedragen en dat jij hiervoor niet meer gestraft hoeft te worden. Zo kun je biddend om vergeving vragen voor je zonden bij God.

Om meer te weten te komen over het geloof en Gods liefde, kun je het beste de Bijbel gaan lezen. Deze kun je gratis aanvragen via onze website.
Als we meer over de hemel willen leren, kunnen we eigenlijk niet om de Bijbel heen. Heel duidelijk wordt daarin beschreven dat God er woont, dat Jezus daar is, dat er engelen zijn en dat er geen pijn of verdriet is. Wat een geweldig vooruitzicht!

Wat is de hemel?
Het woord ‘hemel’ komt honderden keren in de Bijbel voor en wordt in verschillende termen gebruikt maar betekent over het algemeen de onzichtbare dimensie waar God woont. Mensen die geloven baseren hun hoop en verwachting om voor altijd bij God in de hemel te zijn op de Bijbel. Daar staat dat iedereen die in God gelooft, naar de hemel gaat.

Paradijs
De hemel wordt omschreven als een paradijs, een mooie vredige plek waar het fijn is. Een plek waar je dus graag naartoe wilt gaan. En weet je wat het mooie is? Al tijdens ons leven hier op aarde kunnen we zekerheid ontvangen over de plaats waar we eeuwig leven mogen. Het is vrij eenvoudig: iedereen die in Jezus Christus gelooft, zal niet verloren gaan, maar eeuwig leven hebben (Johannes 3:16)! Dat is een hele geruststellende zekerheid en eigenlijk maakt het dan niet zoveel meer uit hoe de hemel er uit ziet of waar dat dan precies is. Het is er in ieder geval heel mooi en fijn!

Om meer te weten te komen over de hemel en Gods liefde, kun je het beste de Bijbel gaan lezen. Deze kun je gratis aanvragen via onze website.

kijk voor meer geloofsvragen op ikzoekgod.nl

Verhalen van mensen van wie het leven veranderd is? Kijk op www.keerpunt.net

kijk voor meer geloofsvragen op ikzoekgod.nl

Verhalen van mensen van wie het leven veranderd is? Kijk op www.keerpunt.net